Bestedingslimiet creditcard (2024)

Algemeen

Bestedingslimiet creditcard (1)

Het bestedingslimiet, ook wel ‘bestedingsruimte’ genoemd, is het maximale bedrag dat je maandelijks kunt uitgeven met de creditcard.

Het bestedingslimiet kan per creditcard variëren, van 1.000 euro tot meer dan 20.000 euro.

De hoogte van je limiet wordt bepaald aan de hand van je inkomen, al is er bij sommige kaarten sprake van een zogenaamd standaard bestedingslimiet.

Hoe kan ik mijn creditcard limiet verhogen?

Bij de meeste creditcards kan het bestedingslimiet naar wens worden verhoogd of verlaagd.

Dit werkt als volgt:

 • Log online in bij de bank of creditcardaanbieder
 • In het menu ga je naar creditcard en vervolgens naar limiet verhogen of wijzigen

Lukt dit niet?

Probeer dan onderstaande stappen:

 1. Neem contact op met je bank of creditcardaanbieder, bijvoorbeeld ICS, ING of Rabobank
 2. Geeft aan dat je het limiet van je creditcard wilt verhogen
 3. Je bank of aanbieder gaat kijken of je inkomen toereikend is, voordat de verhoging wordt doorgevoerd

Zit je al aan de maximum bestedingsruimte?

Dan is het misschien interessant om een tweede creditcard aan te vragen.

Geld storten

Bij de meeste creditcarduitgevers kun je de bestedingsruimte handmatig vergroten door geld te storten op de creditcardrekening. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je tegen de limiet van je bestedingslimiet aankomt.

Door geld op de creditcard te storten wordt het bestedingslimiet verhoogd met het bedrag dat je naar de creditcard hebt overgemaakt. Als bijkomend voordeel ontvang je bovendien spaarrente boven een bepaald bedrag.

Hoe kan ik mijn bestedingslimiet checken?

Je kunt de resterende bestedingsruimte van je creditcard controleren via de online omgeving van je creditcarduitgever of via de mobiele app. Hier vind je hoeveel je nog kunt uitgeven met je creditcard en hoeveel je al hebt uitgegeven in de lopende maand.

Overschrijden

De betaling wordt geweigerd zodra je met je creditcard een uitgave doet die boven het bestedingslimiet uitkomt. Zodra de schuld is afgelost – aan het eind van de maand – komt het bestedingslimiet weer tot je beschikking.

Werking bestedingslimiet (+ voorbeelden)

Zowel betalingen als reserveringen worden van het bestedingslimiet van je creditcard in de desbetreffende maand afgetrokken.

Betalingen en reserveringen die (deels) buiten het bestedingslimiet vallen, worden geweigerd door de creditcardmaatschappij.

Voorbeeld 1

Anne heeft een Visa card met een bestedingslimiet van 2.500 euro. Voor haar vakantie boekt zij op 8 augustus een hotel voor zeven dagen van 750 euro.

Daarnaast huurt ze, op 24 augustus (bij aankomst), een auto op de luchthaven. De huurauto kost 220 euro, maar als borg reserveert het verhuurbedrijf nog eens 800 euro.

Het bestedingslimiet van Anne’s creditcard wordt voor de maand augustus als volgt belast:

Bedrag
Hotel750 euro
Huurauto220 euro
Borg huurauto (reservering)800 euro
Totaal1.770 euro
 • Voor augustus heeft Anne nog 2.500 – 1.770 = 730 euro aan bestedingsruimte over.
 • Aan het einde van de maand zal Anne een creditcardrekening van 750 + 220 euro = 970 euro moeten betalen.
 • De borg wordt immers (als het goed is) kwijtgescholden door het autoverhuurbedrijf.

Voorbeeld 2

Een tweede voorbeeld dat uitlegt hoe het bestedingslimiet werkt:

 • Mark heeft een studenten creditcard met een limiet van 1.000 euro
 • Tijdens een vakantie in de Verenigde Staten boekt hij een hotel voor vijf dagen voor 480 euro
 • Als borg rekent het hotel nog eens een reservering 480 euro. Iets wat in de VS niet ongebruikelijk is
 • Mark schrikt als hij inlogt op zijn online creditcard app: zijn bestedingsruimte is nu nog maar 40 euro (1.000 – 960 = 40)
 • Omdat Mark meer bestedingsruimte nodig heeft, besluit hij om handmatig 500 euro van zijn betaalrekening over te maken naar zijn creditcardrekening
 • Zijn nieuwe bestedingslimiet bedraagt 540 euro

Prepaid creditcard en bestedingslimiet

Bij een prepaid creditcard is je bestedingslimiet gelijk aan het bedrag dat je op de card – of bankrekening die is gekoppeld aan de kaart – hebt gestort.

Het is dus niet mogelijk om ‘rood te staan’. Een prepaid creditcard is daarom gemakkelijker aan te vragen dan een reguliere creditcard.

Bestedingslimiet beperkt op 75-jarige Leeftijd

Creditcardaanbieder ICS Cards past de bestedingslimieten van creditcards aan voor gebruikers die de leeftijd van 75 jaar bereiken.

Na het bereiken van 75 jaar wordt het betaallimiet beperkt tot 500 euro, waarbij het volledige bedrag binnen dezelfde maand terugbetaald moet worden. Het is nog wel mogelijk het bestedingslimiet te verhogen door zelf geld te storten op de creditcardrekening.

Creditcards die door ICS worden uitgegeven zijn:

 • Visa World Card (inclusief Gold en Platinum)
 • Mastercard Classic
 • Alle creditcards van de ANWB
 • Creditcards van ABN AMRO, ASN Bank, Knab, RegioBank en SNS.

Creditcards die niet door ICS worden uitgegeven:

 • Creditcards van Bunq, ING en Rabobank.
 • Creditcards van American Express.
 • Creditcards van buitenlandse banken, zoals N26, Open Bank en Revolut.

Persoonlijk bestedingslimiet

Niet alle creditcardaanbieders hanteren (gelukkig) deze regel. Zo krijg je bij American Express altijd een persoonlijk bestedingslimiet.

Je bestedingsruimte wordt dan vastgesteld aan de hand van een persoonlijk profiel, inkomen en uitgavenpatroon.

Doorgaans hoger bestedingslimiet

Doorgaans ligt het limiet bij creditcards van American Express hoger dan bij andere maatschappijen. Dit komt omdat je het openstaande saldo aan het einde van de maand in één keer moet terugbetalen. Gespreid betalen is niet mogelijk.

Je neemt bij AMEX creditcards dus ook geen openstaand saldo (met bijbehorende rente) mee naar een volgende maand.

Bestedingslimiet creditcard (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 6401

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.